هنر - فلسفه - ورزش

جوهره تای چی و رهنمودهایی برای تای چی عملی

زندگي زيباست

حرکت موزون شاخه ها و برگهای درختان در هنگام وزیدن باد همچون رقص شادی و نمایش و امید زندگی، حرکت نافذ و روان آب در جویها و رودخانه ها نمایش قدرت صبر و استقامت در رسیدن به هدف نهایی، حرکات زیبای پرندگان و پرواز در آسمان نمایش هماهنگی جسم و ذهن درغلبه بر نیروهای جاذبه زمین، گریه نوزادان به همراه حرکات هماهنگ دستها و پاها و زیبایی لبخند کودک نمایش پاکی و صداقت و نشات گرفته از ذات خداوندی، حرکت شناور ابرها بی هیچ مکث و نوسانی نمایش زیباییهای طبیعت و صاف و منعطف و راحت بودن و بالاخره انجام حرکات هماهنگ، موزون، روان، نافذ و محکم تای چی نمایش انسان است با روحی «بلند و خدایی» که همه جهان هستی را در خود خلاصه نموده است.

 

چهار عنصر اصلی باد، آب، خاک و آتش که تشکیل دهنده این کره خاکی بوده و هستند، در یک بدن کوچک نهاده شده و دنیایی را بوجود آورده اند. اکسیژن موجود در سلول آنرا زنده نگاه داشته و در یک لحظه کل دستگاههای موجود در جسم را باقی نگه می دارد و آب تشکیل دهنده خون و قسمت عمده اعضای بدن است، خاک در سرشت و نهاد ماست و آتش هم جوهره وجود ما یعنی عشق است.

 

زندگی زیباست

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:50  توسط علی ادریسی  |