هنر - فلسفه - ورزش

جوهره تای چی و رهنمودهایی برای تای چی عملی

آموزش تای چی در قزوین....

آغاز سالي جديد و فصلي نو از فصلهاي زندگي بهمراه برگهاي سبز فسفري....

آرامش درختان، انعطاف جويبارها، استقامت كوهستان، ذهن شفاف، سبك مانند يك كودك، شادي دروني و تندرستي.......

" همگام با ميليونها نفر در چين و سراسر جهان "

تمرينات فرح بخش تاي چي بهمراه تنفسهاي پويا و نشاط بخش چي كنگ و نرمشها و كششهاي اصولي و انرژي زاي يوگا .....

بصورت خصوصي يا گروهي....

شماره تماس: ۰۹۱۹۲۸۱۲۸۱۳

محل: شهر قزوين

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:22  توسط علی ادریسی  |